Functioneel model

Een functioneel model is een samenwerkingsmodel dat vanuit het perspecitef van de ouderen een vraaggericht en samenhangend zorgconcept voor kwetsbare ouderen in de regio Oost Achterhoek beschrijft. In het functioneel model staan keuzes rond de (afstemmings-) afspraken beschreven. Het model bestaat uit:

  1. Signalering
  2. Casefinding
  3. Screening
  4. Informatie delen en afstemmingsoverleg
  5. Regievoeren
  6. Vervolg diagnostiek
  7. Indeling
  8. Samenstellen ouderenteam
  9. gedragen zorg-leef/behandelplan

Voor een verkorte versie van Functioneel Model;

Downloaden (PDF, 60KB)

Voor het volledige model ga naar: Functioneel Model [pdf]

Downloaden (PDF, 702KB)


[pdf]